Льгота по НДС для обновлений программного обеспечения .

Льгота по НДС для обновлений программного обеспечения .

Согласно Письма, ГФСУ «О порядке применения режима освобождения от обложения НДС» от 24.02.2017 г. № 8543/6/99-99-15-03-02-15, оплаты обновлений к программе M.E.Doc (М.Е.Док) подпадают под указанные условия:
использование программной продукции (обновленных версий ПО) ограничено функциональным назначением такой программной продукции; ПК «MEDoc» не является средством разработки другого программного продукта;

предназначен для обеспечения документообмена у хозяйствющих субъектов.
воспроизведение ограничено количеством копий, необходимых для такого использования; оплата обновлений предназначена для конкретного ЕДРПОУ
не разрешена передача программной продукции (обновленных версий ПО) третьим лицам (использование конечными потребителями). оплата обновлений предназначена для конкретного ЕДРПОУ который является конечными потребителем
Державна фіскальна служба України

Лист від 24.02.17 р. № 8543/6/99-99-15-03-02-15

Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВДФС розглянула звернення АТ щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, та, керуючись ст. 52 розділу ІІ ПКУ, повідомляє.Згідно з умовами договору на постачання оновлених версій програмного забезпечення (далі — ПЗ), доданого до звернення, покупцю за договором передаються невиключні майнові права на використання оновлених версій ПЗ. При цьому покупець не має права передавати оновлені версії ПЗ відповідно до договору третім особам.Передача майнових прав здійснюється відповідно до ліцензійних договорів. Статтею 1109 ЦКУ визначено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених зі взаємної згоди сторін з урахуванням вимог ЦКУ та іншого закону.Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (п. 1.1 ст. 1 розділу І ПКУ). Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу ХХ ПКУ.Згідно з п. 185.1 ст. 185 ПКУ об’єктом оподаткування НДВ є операції платників податку з ввезення товарів на територію України та з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України.Пунктом 261 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ визначено, що для операцій з постачання програмної продукції тимчасово, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., запроваджено пільговий режим оподаткування ПДВ, згідно з яким звільняються від обкладення податком операції з постачання програмної продукції.Для цілей цього пункту ПКУ до програмної продукції належать: результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів; криптографічні засоби захисту інформації.Операція з отримання програмної продукції (ПЗ) від нерезидента, а також з подальшого її постачання від резидента резиденту звільняється від оподаткування, як це передбачено п.26 1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ. Зазначене детально роз’яснено в Узагальнюючій податковій консультації щодо особливостей обкладення податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції, затвердженої наказом Міндоходів від 07.10.2013 р. № 536.Згідно з пп. 196.1.6 ст. 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування операції, зокрема, з виплат дивідендів, роялті в грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.При цьому пп. 14.1.225 ст. 14 ПКУ визначено, що роялті — це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єктів права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торгові марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).Не вважаються роялті платежі, отримані:

— як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання кінцевим споживачем);

— за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання;

— за придбання речей (у тому числі носіїв інформації, в яких втілено або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, в користування, володіння та/або розпорядження особи;

— за передачу права на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб прав інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі.формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України.Оскільки за умовами договору використання програмної продукції (оновлених версій ПЗ) обмежено функціональним призначенням такої програмної продукції та її відтворення обмежено кількістю копій, необхідних для такого використання, а також не дозволено передачу програмної продукції (оновлених версій ПЗ) третім особам (використання кінцевими споживачам), то платіж, отриманий постачальником програмної продукції (оновлених версій ПЗ) від АТ як винагорода за надання права на використання такої програмної продукції, не вважатиметься роялті, а є оплатою АТ вартості поставленої йому програмної продукції (оновлених версій ПЗ), у тому числі її копій, операція з постачання якої звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до п. 26 1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.В. о. Голови М. ПРОДАН

11:44
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!