стыковка МЕДок с 1С

Вышло обновление к ПК "M.E.Doc" 11.00.001

Вышло обновление к ПК "M.E.Doc" 11.00.001

СКАЧАТЬ

СКАЧАТЬ

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.001
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Розширено можливості обміну первинними документами між
контрагентами. Незалежно від наявної ліцензії на обмін первинними документами
реалізовано можливість відправки 50-ти первинних документів на місяць (акти, договори,
рахунки тощо).
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
Внесено зміни у довідник КПКВ.
ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Зміни:
1.
Змінено електронний формат pdf для форм:
J1412303 РІШЕННЯ
податків
про
J1413301 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків
F1412303 РІШЕННЯ
податків
F1413301 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків
про
врахування/неврахування
врахування/неврахування
Таблиці
Таблиці
даних
даних
платника
платника
2. Змінено електронний формат xsd, в текстових полях Інформація про причини… та
Інше обмежена кількість символів до 2000:
J1313201
Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації
ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладнихF1313201
3.
Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації
ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних
Змінено електронний формат xsd у формах:
J1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів
F1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. S3000108
2. Додано перевірку для графи 6 рядків 7001, 7002, 7003, 7011, 7012, 7013:
S3000308
Фінансовий план підприємства
Показники виконання фінансового плану
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова,
статистична звітність та форми моніторингу
Новий звіт початок дії — з 01.01.2018 р.; період подання — 1-й квартал, 1-е півріччя, 9
місяців, рік:
EV000001 Додаток No1. Довідка про зміну валюти балансу
EV000101 Додаток No2. Iнформацiя про дебіторську та кредиторську заборгованість
EV000201 Додаток No3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного
періодуEV000301 Додаток No4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного
періоду
EV000401 Додаток No5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом
EV000501 Додаток No6. Розшифровка р.1660 ф.1 Поточні забезпечення
EV000601 Додаток No7. Розшифровка рядків 1405 ф.1 Капітал у дооцінках, 1410 ф.1
Додатковий капітал
EV000801 Додаток No8. Розшифровка Довгострокові та
забезпечення
EV001001 Додаток No9. Розшифровка Розрахунки зі страхування
EV001201 Додаток No10. Розшифpовка pяд. 1665 ф. 1 Доходи майбутніх пеpiодiв
EV001501 Додаток No11. Довідка пpо погашення заборгованості з pегpесних позовiв та
одноpазової допомоги
EV001701 Додаток No12. Розшифpовка p. 1610 ф. 1 Поточна заборгованiсть за
довгостpоковими зобов'язаннями
EV001801 Додаток No13. Розшифpовка p. 1515 ф. 1 Iншi довгостpоковi зобов'язання
EV002001 Додаток No14. Розшифpовка Оплата пpацi
EV002301 Додаток No15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із заробiтної
плати
EV002401 Додаток No16. Розшифpовка p. 1155 ф.1 Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
EV002501 Додаток No17. Розшифpовка р. 1690 ф.1 Iншi поточнi зобов'язання
EV002601 Додаток No18. Розшифpовка p.1190 ф.1 Iншi оборотнi активи
EV003301 Додаток No19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових
коштiв
EV003601 Додаток No20.
нерухомість)
EV004001 Додаток No21. Розшифpовка p. 2130 ф.2 Адмiнiстpативнi витpати
EV004101 Додаток No22. Розшифpовка p. 2150 ф.2 Витpати та збут
EV005601 Додаток No23. Розшифpовка p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255,
Розшифpовка
Основнi
засоби
поточні

зобов'язання і
т.ч.
інвестиційна2270 ф.2 Доходи i витpати
EV005401 Додаток No24. Інформація пpо пiдприємство
EV005701 Додаток No25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних
ресурсiв
EV0058E1 Додаток No26. Розшифpовка Цiльове фiнансування
EV0058B1 Додаток No27. Розшифpовка Цiльове фiнансування
EV005901 Додаток No28. Довiдка щодо споживання електроенергiї та розрахункiв за неї
EV0060E1 Додаток No29. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв
EV0060B1 Додаток No30. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв
EV606001 Додаток No31. Розшифpовка p. 2520 ф.2 Iншi опеpацiйнi витpати
EV006101 Додаток No32. Довiдка щодо переробки рядового вугiлля на збагачувальних
фабриках
EV006201 Додаток No33. Довiдка щодо реалiзацiї електроенергiї та розрахункiв за неї
EV006301 Додаток No34. Довiдка щодо банкiв, якi обслуговують зарплатнi проекти
EV500001 Додаток No35. Баланс pядового вугiлля
EV501001 Додаток No36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї
EV502101 Додаток No37. Розшифpовка р. 32 ф 5010 Баланс готової вугiльної пpодукцiї
EV502201 Додаток No38. Довiдка щодо закупки покупного вугiлля
EV502301 Додаток No39. Довiдка щодо реалiзацiї покупного вугiлля
EV602001 Додаток No41. Розшифpовка «Кpедитоpська забоpгованiсть за паливо»
EV602301 Додаток No42. Товарний баланс (без ПДВ)
НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ,
підпорядкованих Національній академії аграрних наук України
Нові звіти початок дії — з 31.03.2018 р.; період подання — щомісячно:NOIBN001 Банкрути
NOIKR001 За кредиторами
NOIKRV01 Кредиторська всього
NOIRCO01 Реалізація та ціни окремо
NOIRVP01 Реалізація та ціни
ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій
Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Нові звіти початок дії — з 01.01.2018 р.; період подання — рік:
N2210Z02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за
КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)
N2240Z02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за
КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)
N2210S02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за
КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)
N2240S02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за
КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Термінальний режим роботи
Реалізовано можливість запуску програми у термінальному режимі без копіювання
системних бібліотек з кореневого каталогу серверної частини.
За замовчуванням функцію вимкнуто. Налаштування запуску здійснюються у програмі
ConnectionSetup.exe на вкладці Основні встановленням опції Виконувати запуск
термінального клієнта без копіювання файлів програми: Запуск програми
1.
Впроваджено Майстер входу у програму. Після запуску програми відкриється вікно
Майстра для авторизації користувача: Вікно містить поля для вводу логіну та пароля і кнопки:
2.
 Далі — авторизуватись та перейти до вікна вибору установи;
 Відміна — завершити роботу з програмою.
Після авторизації відкриється вікно Майстра входу для вибору установи:
Вікно містить:
 поле Пошук — для пошуку підприємства введіть символи, що містяться у назві
або ЄДРПОУ підприємства; у вікні будуть відображені лише ті підприємства, що
містять введені символи;
 кнопка
, по натисканню якої доступні функції:
 Виклик довідки;
 Ліцензія — відкрити вікно Керування кодом доступу для підприємства, що
обране у списку вікна вибору установи;
 Налаштування проксі — відкрити вікно Налаштування проксі;
 Сховати підзвітні установи (тільки в режимі M.E.Doc Корпорація).
кнопки:
 Назад — повернутися до вікна авторизації;
 Далі — відкрити обране підприємство;
 Відміна — завершити роботу з програмою.
Колонка Філія буде прихована, якщо філії відсутні для всіх підприємств у списку.
Первинні документи
Реєстр первинних документів
Оптимізовано процедуру відкриття модулю Реєстр первинних документів. Розрахунок
підсумкових сум виконується у фоновому режимі паралельно з роботою користувача у
модулі.
Довідники
Картка підприємства — Додатково
Відповідно до Закону No 1105 закінчилась процедура припинення ФСС НВВ, ФСС з ТВП. З 1
серпня 2017 р. усі функції та завдання, визначені Законом No1105, забезпечуються Фондом
соціального страхування України та його робочими органами.
Згідно з вищезазначеними змінами у Картці підприємства, на вкладці Додатково, додано
новий розділ ФСС України. Розділ містить поля: Реєстр. No в Фонді, Районне
відділення, Рахунок, МФО, Назва банку.
АдмініструванняСертифікати
1.
У формах:
Z0200106 Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП
Z0200107 Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП
Z0200108 Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП
змінено назву поля 1.1 на П.І.Б. підписувача (або назва для печатки).
2.
В заявках на формування посиленого сертифіката директора змінено текст в полі 2.1:
 Підпис директора на Підпис керівника;
 Ключ шифрування директора на Ключ шифрування керівника;
 Ключ директора на Ключ керівника.
Інформер
Впроваджено новий модуль Інформер.
У модулі користувачі зможуть дізнатися про актуальні новини у сфері бухгалтерського
обліку, отримати корисні поради, слідкувати за останніми змінами у законодавстві тощо.
Щоб обрати актуальні для вас новини, встановіть фільтри відображення новин, обравши
категорію, у верхній частині вікна модуля:
 Всі — всі новини, наявні у модулі;
 Держава: звітність та податки — інформація щодо подання звітності та сплати
податків;
 Зарплата — новини, пов’язані з обліком заробітної плати, лікарняних тощо;
 Шпаргалка бухгалтера — корисні поради щодо бухгалтерського обліку.
Також можливо обрати інформацію за сферою, у якій здійснюється бухгалтерський облік,
встановивши відповідні опції — Юридичним особам, Бюджетним установам, ФОП.
Передбачено можливість пошуку новин. Для пошуку введіть ключові слова у полі,
розташованому у верхній частині вікна. У вікні модуля будуть відображені новини, що
містять введені слова.Кожна новина позначається прапорцем, колір прапорця відповідає категорії, до якої
належить новина.
У вікні відображається короткий зміст новин. Щоб переглянути новину повністю, натисніть
на відповідній закладці. Докладна інформація відкриється у окремій вкладці.
Крім текстових новин у модулі можливо переглядати відеоролики з нашого каналу YouTube.
Для перегляду відеоінформації натисніть кнопку Відеоблог у верхній частині вікна.
Доступні рубрики:
 Всі — вся відеоінформація, наявна у модулі;
 Легкий старт — поради та інструкції щодо початку роботи з програмою;
 Твій час дізнатися — навчальні матеріали та випуски передачі «Твій час дізнатися»,
що висвітлюють останні новини та актуальні питання;
 Як це зробити — корисні поради щодо ефективного використання програми.
Зарплата
Налаштування
Додано новий Додатковий показник Розрахунок згідно таблиці входжень для видів
оплат:
 Доплата за роботу в надурочний час;
 Доплата за роботу в нічий час;
 Доплата за роботу в вечірній час;
 Доплата за роботу у вихідні дні;

Доплата за роботу у святкові дні.
Якщо цей показник відключений, розрахунок цих доплат відбуватиметься від тарифної
ставки.
Кадрові дані
Реалізована можливість встановлення окладу 0,00 для системи оплати Винагорода за
угодою ЦПХ.Реєстр документів
Додана команда Відмітити все для одночасного вибору всіх співробітників.
Табель обліку робочого часу
Додано відображення загальної кількості відпрацьованого часу у вечірній, нічний та
надурочний час.

11:03
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!