стыковка МЕДок с 1С

Вышло обновление к ПК "M.E.Doc" 10.01.225

Вышло обновление к ПК "M.E.Doc" 10.01.225

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.225 

скачать обновление медок, обновление m.e.doc скачать


ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Зміни
Змінено електронний формат pdf для форм:
J1313201
Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному
реєстрі податкових накладних
J1413201
РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг
F1313201
Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному
реєстрі податкових накладних
F1413201
РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг
Державна казначейська служба
Зміни
:
FINR0003
Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1. Відкориговано контроль по рядку 1170 та контроль по рядках (1030+1060+1080)
форми:
S3000308
Показники виконання фінансового плану
відповідно із рядком 2290 та рядком 2180 форми:
SS110011
1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
2. Скасовано контроль по графі 7 та графі 8 для рядка 1200, відкориговано заокруглення
для рядків 6002, 6003, 6010, 6011, 6020, 6030, 6040, 6050 графи 4:
S3000308
Показники виконання фінансового плану
3. Доопрацьовано розрахунок коефіцієнта покриття у формі:
SM100703
Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що
належать до сфери управління
4. Відкориговано перенесення даних із 1-го кварталу 2016 року у 1-й квартал 2017 року
при виконанні додаткової програми обробки у формі:
S3000308
Показники виконання фінансового плану
5. Відкориговано імпорт з Excel за допомогою додаткової програми обробки у формах:
S3000308
Показники виконання фінансового плану
SS100113
Ф1. Баланс
6. Повідомлення про помилку (тимчасово, протягом 2018 року) замінено інформаційним
повідомленням при контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134,
2134/01 графи 5 та графи 3 у формі:
S3000308
Показники виконання фінансового плану
та контролі заповнення рядків 2110, 2119, 2119/01 і 2130, 2134, 2134/01 графи 3 та
графи 4 у формі:
S3000108
Фінансовий план підприємства
7. Додано можливість завантаження файлів
Супровідного листа
та
Пояснювальної
записки
у підписаному документі за допомогою додаткової програми обробки у
формах:
PROZVI01
Ярлик до пакету МЕРТУ
PROZV101
Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства
НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ,
підпорядкованих Національній академії аграрних наук України
Зміни
Додано можливість відправки на е-mail для форм:
NOIKOB01
Картопля та овоче-баштанні
NOIKOK01
Кормові культури
NOIMT201
МТР 2
NOIMTP01
МТР
NOIPOS01
Всього посів
NOIPOZ01
Посів озимих
NOIPYZ01
Посів ярих зернових
NOIROZ01
Реалізація озимі
NOISAN01
Сортовий аналіз
NOISOZ01
Стан озимих
NOITEH01
Технічні
NOIYRI01
Реалізація ярі
Міністерство культури
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури
(театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Зміни:
MK100212
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
UOP04003
Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що
належать до сфери управління
UOP00307
Показники виконання фінансового плану
UOP03002
Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління
UOP50015
Рух основних засобів
UOP50005
Ф5. Примітки до річної звітності
UOP11108
1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
UOP06002
Дод.6.
Показники
фінансово-господарської
діяльності
суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління
UOP30308
Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
КМДА
Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до
Київської міської державної адміністрації
Зміни
:
1. Відкориговано дату створення та додано інформаційне повідомлення при створенні звіту
в 4-му кварталі «Звіт в 4-му кварталі не подається» у формі:
KM300308
Звіт про виконання фінансового плану підприємства
2. Відкориговано заокруглення у графі 4 та графі 6 форми
KM300308
Звіт про виконання фінансового плану підприємства
при перевірці із формою
KM110011
1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
3. Графу 4 виключено із загальної суми графи 11 у формі:
KM104008
Ф4. Звіт про власний капітал
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Довідники
Адресна книга — Для подачі звітності
У адресну книгу додано електронну адресу центру обробки електронної звітності
НААН
(Національна академія аграрних наук) —
naan_zvit@ukr.net
. Адреса призначена для
відправки звітів виключно по електронній пошті.

21:28
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!